Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

21:00
20:59
Zależało mi na kimś, kto będzie moją kotwicą, wiesz? [...] Kto będzie dzwonił dzień w dzień z pytaniem, czy wszystko w porządku. Pobiegnie w środku nocy do apteki, gdy zachoruję. Będzie tęsknił, jak wyjadę. I kochał, bez względu na wszystko.
— jodi picoult
Reposted fromxcvbz xcvbz vialiliowadusza liliowadusza
20:59
9156 7132 350
Reposted from1923 1923 viadontaskmewhy dontaskmewhy

February 19 2019

17:46
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique vialiliowadusza liliowadusza
17:46
0178 cde7 350
Reposted fromriddl3m riddl3m vialiliowadusza liliowadusza
17:45
0307 3137 350
Reposted frompaatison paatison vialiliowadusza liliowadusza
17:42
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia vialiliowadusza liliowadusza
17:41
1801 0836 350
Reposted fromrenirene renirene vialiliowadusza liliowadusza
17:41
0194 2f71 350
Reposted fromfungi fungi vialiliowadusza liliowadusza

February 11 2019

00:31
Każde wspomnienie ma swoją piosenkę.
Reposted fromlabellavita labellavita viaarrrrrrrr arrrrrrrr
00:25
Nie znasz mnie. Psuję rzeczy. I nie da się ich potem naprawić
— Sarah Linden
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
00:24
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viairmelin irmelin
00:23
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka vialiliowadusza liliowadusza
00:22
8006 6acc 350
Reposted fromaletodelio aletodelio vialiliowadusza liliowadusza
00:22
Reposted fromjasminum jasminum vialiliowadusza liliowadusza
00:22
Słowa mężczyzny są tak prawdziwe, jak uczynki, którymi je popiera.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
00:20
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viaowieczka owieczka
00:19
3833 a469 350
Reposted fromsoftboi softboi viaszarakoszula szarakoszula
00:19
00:19
3211 7aa0 350
Reposted fromoll oll viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl