Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

00:17
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol vialiliowadusza liliowadusza
00:17
— Caroline, "The vampire diaries"
Reposted fromzapiski zapiski vialiliowadusza liliowadusza
00:17
8189 2550 350

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan vialiliowadusza liliowadusza
00:11
5665 ee31 350
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaarrrrrrrr arrrrrrrr
00:10
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialiliowadusza liliowadusza
00:09
9932 9e17 350
Reposted fromTveilight Tveilight vialiliowadusza liliowadusza
00:07
00:07
00:06
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaowieczka owieczka
00:05
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaowieczka owieczka

February 08 2019

22:24
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaowieczka owieczka
22:24
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaowieczka owieczka

February 07 2019

22:36
Myślenie za dużo o przeszłości nie zwróci ci jej. Stracisz teraźniejszość, a za chwilę będziesz mówił o niej przeszłość. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:36
6417 e77d 350
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadzony dzony
22:31
2595 4de0 350
Reposted fromsosna sosna viaszarakoszula szarakoszula
22:29
7252 42d6 350
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
22:29
Reposted fromLaila7 Laila7 viaszarakoszula szarakoszula
22:19
5489 57fe 350
Cologne 1944
Reposted fromvolldost volldost viaiblameyou iblameyou
22:16
4575 eef5 350
Reposted fromolaosa olaosa viaszarakoszula szarakoszula
22:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl