Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

13:55
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatoolong toolong
13:53
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamonstrum monstrum
13:53
7586 d0c5 350
Reposted fromacarro acarro viamonstrum monstrum
13:53
'Moje życie tu to pasmo niepowodzeń jak na razie
Może właśnie przez to jest nam nie po drodze, jak na razie'
— Białas
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

March 26 2017

21:44
21:44
Moje serce to jest muzyk,
który zwiał z orkiestry,
bo nie z każdym lubi grać.
Żaden mu maestro
nie potrafi rady dać.

Moje serce to jest muzyk
improwizujący,
co ma własny styl i rytm,
ale gdy gorąco kocha,
wtedy gra jak nikt.
— Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
21:43
2105 4cb5 350
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
21:37
2191 7280 350
Reposted fromNajada Najada viat-e-x-t t-e-x-t
21:33
0532 870f 350
Reposted frommetadon metadon viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
21:26
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
21:26
7275 5b12 350
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszarakoszula szarakoszula
21:25
rok temu o tej porze też było chujowo
Reposted fromcompromise compromise viaszarakoszula szarakoszula
21:25
6202 6e51 350
Reposted fromiminlove iminlove viaarrrrrrrr arrrrrrrr

March 25 2017

21:38
Płyną łzy
Pytam wciąż
Gdzie ten ktoś do kochania

Nigdy nie poczułaś tej prawdziwej miłości
Jak odnaleźć jej szlak?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
21:35

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
21:34
21:33
6394 2f22 350
21:32
21:32
7505 274c 350
Reposted fromstrzepy strzepy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
21:32
1735 f034 350
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl