Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

23:33
1037 f379 350
Reposted fromwagabunda wagabunda viaarrrrrrrr arrrrrrrr
23:33
Reposted fromFlau Flau viaarrrrrrrr arrrrrrrr
23:33
7507 bdcc 350
Reposted fromLotte Lotte viaarrrrrrrr arrrrrrrr

August 06 2018

09:59
3566 e922 350
Reposted frommoai moai viaszalony-virus szalony-virus
09:57
Reposted fromFlau Flau viaszalony-virus szalony-virus
09:56
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
09:56
1991 1122 350
Reposted fromtichga tichga viadzony dzony
09:51
09:48
5317 24e1 350
Reposted frompampunio pampunio viaarrrrrrrr arrrrrrrr
09:48
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaarrrrrrrr arrrrrrrr
09:46
2024 19f1 350
Reposted frombrumous brumous viadzony dzony
09:45
4536 349a 350
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaszarakoszula szarakoszula
09:36
5370 6129 350

July 04 2018

20:21
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/

July 01 2018

01:09
2460 4a82 350
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
00:54
8015 053c 350

teenageers:

Do I ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
00:45

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
00:42
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viaarrrrrrrr arrrrrrrr
00:32

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszarakoszula szarakoszula
00:32
Znasz ten ból kiedy uczucia biorą nad Tobą władzę?
— (via irracjonaliz-m)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl