Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

22:31
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
22:31
Wiesz, serce może pęknąć, ale i tak bije dalej.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
22:30
9452 24ee 350
500 days of summer
Reposted fromhtheory htheory viacytaty cytaty
22:28
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
22:28
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
22:27
5579 c16f 350
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viadontaskmewhy dontaskmewhy
22:22
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromglupiages glupiages viacytaty cytaty
22:20
22:20
Florence, Italy from Above
22:18
7499 bbb1 350
Reposted fromsugikinator sugikinator viaarrrrrrrr arrrrrrrr

June 15 2015

22:16
7835 4f0b 350
Reposted fromfoods foods viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
22:16
5546 b2dd 350
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viat-e-x-t t-e-x-t
22:11
2038 17f3 350
Reposted fromdelgada delgada viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
22:10
Reposted fromsawb sawb viadzony dzony
22:08
3891 e20f 350
Reposted fromsolitaire solitaire viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
22:06
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viafoxylady20 foxylady20
22:04
22:03

Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.

— Vincent van Gogh, Listy do brata
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
22:03
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viaiblameyou iblameyou
22:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl