Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2019

20:35
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
20:34
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
20:33
Mam dość.
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
20:31
7958 fa77 350
Reposted fromnutt nutt vialiliowadusza liliowadusza
20:28
4407 cda7 350
Reposted fromsoftboi softboi vialiliowadusza liliowadusza
20:25
Nie po to ludzie stają na Twojej drodze, żebyś się ciągle wahała czy zasługujesz na szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
20:21
1639 4730 350
Reposted fromRowena Rowena vialiliowadusza liliowadusza

February 21 2019

21:09
8564 68e6 350
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
21:08


I'm bipolar
21:07
7935 4060 350
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
21:06
9005 7fa5 350
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
21:03
6004 1ae9 350
Reposted fromaletodelio aletodelio viaowieczka owieczka
21:01
6812 5846 350
Reposted fromInnominate Innominate vialiliowadusza liliowadusza
21:01
21:00
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
21:00
20:59
Zależało mi na kimś, kto będzie moją kotwicą, wiesz? [...] Kto będzie dzwonił dzień w dzień z pytaniem, czy wszystko w porządku. Pobiegnie w środku nocy do apteki, gdy zachoruję. Będzie tęsknił, jak wyjadę. I kochał, bez względu na wszystko.
— jodi picoult
Reposted fromxcvbz xcvbz vialiliowadusza liliowadusza
20:59
9156 7132 350
Reposted from1923 1923 viadontaskmewhy dontaskmewhy

February 19 2019

17:46
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique vialiliowadusza liliowadusza
17:46
0178 cde7 350
Reposted fromriddl3m riddl3m vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl