Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

22:05
       
Reposted from4777727772 4777727772 viaszarakoszula szarakoszula
22:04
0206 863b 350
Reposted frompampunio pampunio viaszarakoszula szarakoszula
22:03
6508 e96c 350
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula

May 11 2018

22:40
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
22:39
5318 c7a1 350
Reposted fromverronique verronique viaszarakoszula szarakoszula
22:39
2897 119b 350
Reposted frombrumous brumous viaszarakoszula szarakoszula
22:17
chcę zdarzyć się
tobie
jeszcze jeden raz 
— Kaja Kowalewska
Reposted frombeatkazz beatkazz viamonstrum monstrum
22:16
3510 28ae 350
Charles Bukowski
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viamonstrum monstrum
22:14
Nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viaiblameyou iblameyou
22:14
jetty into the night 
22:12
Jak oczy są oknami duszy, no to zróbmy przeciąg
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viacytaty cytaty
22:12
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viamonstrum monstrum
22:12
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viamonstrum monstrum
22:11
3959 721f 350
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:03
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk " Ślepnąc od Świateł"
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
22:02

Girona, Spain.

22:01
To, co wiecznie zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromyourtitle yourtitle viamisiekmalinowy misiekmalinowy
22:01
 Zrozumiałam ,że nie ważne ilekroć będę zła, niektórych rzeczy jak i ludzi nie zmienie. Pojęłam ,że w tym marnym życiu, jedyne za co jesteśmy odpowiedzialni i mamy jakiś wpływ to za siebie, za nasz charakter i to w jaki sposób zachowamy się w stosunku do ludzi, jak i sytuacji z którymi musimy się zmierzyć w naszym życiu.
Reposted fromSkydelan Skydelan viamisiekmalinowy misiekmalinowy
21:59
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszarakoszula szarakoszula
21:58
1999 b8fe 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl