Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

20:17
6626 daa6 350
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
20:14
believe this log
Reposted fromcube cube viaszarakoszula szarakoszula
20:13
Mogę ci powiedzieć wszystko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem. 
— Marilyn Monroe
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
20:13
5125 236f 350
Reposted fromposzum poszum viaiblameyou iblameyou
20:11
6828 1850 350
Reposted from0 0 viadzony dzony
20:10
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
20:08
20:08

May 10 2017

18:10
3715 16ab 350
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadzony dzony
18:08
Reposted frombluuu bluuu viatoolong toolong

April 24 2017

21:02
0916 cf25 350
21:02
8185 2ad6 350
Reposted fromhighhopes highhopes viaiblameyou iblameyou
20:44
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viatoolong toolong
20:44
5953 2efc 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoolong toolong
20:41
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viaszarakoszula szarakoszula
20:39
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
20:39
20:37

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaszarakoszula szarakoszula
20:36
2755 3ca3 350
20:35
Czasem odnoszę wrażenie, że ciągnie się za mną taki cień, który zawsze chowa się gdzieś z tyłu, często nawet go nie dostrzegam. Cichutko, bezszelestnie, tak, że zapominam o jego istnieniu. Ale on tam jest, i przypomina o sobie co jakiś czas, w losowym momencie. Leżę wtedy bez ruchu i boję się, i nie wiem, co z tym zrobić. Im większe szczęście, tym większy cień.  To na swój sposób piękne, mieć tak wiele do stracenia. W końcu jeśli coś nie jest wartościowe, to nie boimy się, że zniknie.  Ukradzione sekundy szczęścia. Leżysz obok mnie, nie dostrzegając tego cienia. Głaszczesz mnie po policzku i już wiem, że to jeden z tych momentów, które zostają gdzieś głęboko w pamięci. Takich, o których śnimy, kiedy wszystko się już kończy.
— z pamiętnika Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl